Διοικητικό Συμβούλιο

 
     
     
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαγγελίου Μαρία  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλέμης Χρήστος  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαλταμάρα Ευσταθία  
ΤΑΜΙΑΣ: Σταυροπούλου Κατερίνα  
ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Παπαλίτσα Κυριακή  
ΥΠΕΥΘ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  Βαριαδάκης Γιώργος  
ΥΠΕΥΘ. SITE Μουρελάτος Μανώλης  
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Βούζας Θωμάς  
ΜΕΛΟΣ: Μιχαηλίδης Γεώργιος  
 Posted by at 10:14 μμ