Διοικητικό Συμβούλιο

 
     
     
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαγγελίου Μαρία  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλέμης Χρήστος  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαλταμάρα Ευσταθία  
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαλίτσα Κυριακή  
ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Μιχαηλίδης Γιώργος  
ΥΠΕΥΘ. ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  Βαριαδάκης Γιώργος  
ΜΕΛΗ:  Γαλάνης Γρηγόρης  
  Κόκκοτας Αποστόλης  
  Γερόπαπας Περικλής  
 Posted by at 10:14 μμ